Read Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetimi'nin Kurulması (1923-1931) by Mete Tunçay Online

trkiye-cumhuriyeti-nde-tek-parti-ynetimi-nin-kurulmas-1923-1931

"Sınıf-ı münevver telkinle, irşadla kitle-i ekseriyeti kendi maksadına göre iknaa muvaffak olamayınca, başka vasıtalara tevessül eder. Halka tahakküm ve tecebbüre başlar; halkı istibdatta bulundurmağa kalkar. (...) Halkı ne birinci usul ile ne de tahakküm ve istibdat ile kendi hedefimize sürüklemeye muvaffak olamadığımızı görüyoruz. (...) Bunda muvaffak olmak için, münevve"Sınıf-ı münevver telkinle, irşadla kitle-i ekseriyeti kendi maksadına göre iknaa muvaffak olamayınca, başka vasıtalara tevessül eder. Halka tahakküm ve tecebbüre başlar; halkı istibdatta bulundurmağa kalkar. (...) Halkı ne birinci usul ile ne de tahakküm ve istibdat ile kendi hedefimize sürüklemeye muvaffak olamadığımızı görüyoruz. (...) Bunda muvaffak olmak için, münevver sınıfla halkın zihniyet ve hedefi arasında tabii bir intibak olmak lazımdır. Yani sınıf-ı münevverin halka telkin edeceği mefkureler, halkın ruh ve vicdanından alınmış olmalı. Halbuki bizde böyle mi olmuştur? O münevverlerin telkinleri milletimizin umk-ı ruhundan alınmış mefkureler midir? Şüphesiz hayır...M. Kemal Atatürk, 1923...

Title : Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetimi'nin Kurulması (1923-1931)
Author :
Rating :
ISBN : 9789753331142
Format Type : Paperback
Number of Pages : 532 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetimi'nin Kurulması (1923-1931) Reviews